Uzdrawianie Praniczne

Uzdrawianie praniczne, co to jest?

Prana (Sanskryt: प्राण prāṇa m.) oznacza oddech, życie, siła życiowa, siła miłości. Prana jest najważniejszą siłą życiową – energią subtelną.

Leczenie praniczne jest ofertą dla osób poszukujących pomocy, która nie konkuruje z klasyczną medycyną i innymi klasycznymi terapiami, ale je uzupełnia.

Uzdrowiciel rozumie uniwersalną/boską świadomość (Bóg, świat subtelny, wszechświat itd.) jako źródło uzdrawiającej siły, a nie siebie samego. Jest rodzajem mediatora i przekaźnika energii i informacji. Uzdrowiciel jest impulsem, dzięki którym klient może wejść w holistyczny, całościowy, proces uzdrawiania pranicznego, w który sam jest aktywnie zaangażowany. Uzdrowiciel ma zatem specjalne zadanie rozwoju samego siebie. Tylko to, co może w nim wibrować, może ożyć na ziemi. Obejmuje to całą różnorodność uzdrawiających mocy od najgęstszego poziomu (eteryczne, magnetyczne uzdrawianie) do najbardziej subtelnego (miłość uniwersalna, uzdrawianie od Boga). Jest to uniwersalna/boska świadomość, która ożywa w osobie poszukującej pomocy i stymuluje siły samo uzdrawiające poprzez swoją duszę/wyższą jaźń.

Uzdrawianie praniczne aktywuje siły samouzdrawiające, wspiera uzdrawianie w holistycznym, całościowym znaczeniu, zachęca i wspiera ludzi w postrzeganiu ich własnej odpowiedzialności za życie.

Uzdrawianie praniczne opiera się na holistycznym postrzeganiu świata i istoty ludzkiej, w tym na poziomie fizycznym i duchowym. Uzdrawianie praniczne przyjmuje, że świat i każda jednostka jest uduchowionym, złożonym, naturalnym, energetycznym systemem będącym pod wpływem Wszechobecnej Boskiej Siły i Świadomości Twórczej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prana

Techniki Uzdrawiania Pranicznego 

  • Lokalizacja Blokad Energetycznych
  • Oczyszczanie Energetyczne
  • Prana Energia płynąca poprzez moje dłonie powoduje zniesienie Blokad Energetycznych
  • Energetyzowanie określonymi Energiami Uzdrawiającymi odpowiednio do schorzenia 
  • Przesyłanie Uzdrawiającej Prana Energii na odległość
  • Przy kontakcie osobistym przekazywanie Energii Uzdrawiającej poprzez nakładanie rąk lub bezdotykowo – w zależności od sytuacji i życzenia klienta

Brak możliwości komentowania.