MAPOWANIE

Mapowanie (skanowanie) ciała energetycznego jest to usługa będąca częścią seansu bioenergoterapeuty lub zupełnie osobnym elementem polegający na uzupełnieniu diagnozy medycyny konwencjonalnej. Uzdrawianie praniczne jest elementem wspomagającym konwencjonalne leczenie ciała człowieka. Nie jest samo w sobie procesem leczenia w medycznym rozumieniu, a jedynie wspomaga działanie lekarzy. Jest to element procesu leczenia w holistycznym postrzeganiu ciała człowieka – bierze się tu pod uwagę całość człowieka, czyli jego ciało fizyczne i ciało energetyczne nierozerwalnie związane z ciałem fizycznym. Medycyna tradycyjna oficjalnie nie uznaje bioenergoterapii jako metody leczenia, gdyż nie ma przeprowadzonych badań wykazujących jednoznacznie jej wpływ na ciało człowieka. Nie oznacza to jednak, że nieoficjalnie istnienie energetycznego ciała człowieka jest odrzucane i działania polegające na „porządkowaniu” ciała energetycznego są całkowicie negowane. Coraz częściej, szczególnie w przypadkach, w których medycyna konwencjonalna jest bezsilna, sugeruje się skorzystanie z metod niekonwencjonalnych. Co jest moralnie uzasadnione, aby wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości, a uzdrawianie praniczne jest właśnie jedną z nich. Z mojego doświadczenia wynika, że im szybciej włączy się moje uzdrawianie praniczne do leczenia konwencjonalnego tym szybciej ciało fizyczne powraca do zdrowia. Idealnie byłoby w ogóle poważnie nie zachorować i w tym może pomóc profilaktyczne sprawdzenie ciała energetycznego, które może być źródłem przyszłej choroby ciała fizycznego.
Czym jest moje mapowanie (skanowanie) ciała energetycznego? Mam zdolność widzenia lub inaczej odczuwania ciała energetycznego. Na co dzień wykorzystuję to w procesie uzdrawiania praniczego, aby skutecznie i bezpiecznie „regenerować”, doładowywać system energetyczny klienta. Jeśli klient nie jest zainteresowany pełną terapią uzdrawiania pranicznego może skorzystać z samego mapowania ciała energetycznego. Polecam tą usługę dla klientów chcących:

  • Profilaktycznie dowiedzieć się w jakim stanie na chwilę obecną jest ich ciało energetyczne;
  • Sprawdzić, czy przyczyną choroby ciała fizycznego jest ciało energetyczne;
  • Poszerzyć obrazową diagnostykę medycyny konwencjonalnej (rentgen, usg, itp.) o element, którego nie jest w stanie jeszcze zobrazować.

Usługa ta może odbyć się zdalnie lub podczas wizyty. Odległość nie ma tu znaczenia jeśli chodzi o jej skuteczność.

Cennik usług i dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”.

Brak możliwości komentowania.