Kontakt/Cennik/Konta Bankowe

Andrzej Kowalczyk
Bonnhoeffer Str. 1
D-30823 Garbsen 
prana@uzdrowiciel-andrzej.eu (office) 
0048 883 096 966 (office)
WhatsApp / TelegramUsługa Mapowania (skanowania) ciała energetycznego od 300 zł / 120 EURO (dla osób mieszkających poza granicami Polski).


Terapia:
Cena za wstępną rozmowę ( spotkanie osobiste lub zdalne) trwającą,  w zależności od przypadku, maksymalnie do 45 minut:
– dla osób mieszkających w Polsce: 300 PLN,
– dla osób mieszkających poza granicami Polski: 120 EUR  (lub równowartość w innych walutach ceny podanej w EURO).
Każdy z nas jest inny. Moją terapię dostosowuję każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta.
Przebieg terapii dla danej osoby ustalany jest w trakcie wstępnej rozmowy.
Najczęściej w czasie tej rozmowy:

  • skanuję (mapuję) energetycznie klienta pod kątem blokad i zaburzeń energetycznych, które przekładają się na problemy w ciele fizycznym,
  • omawiam i wyjaśniam klientowi swoje obserwacje,
  • przekazuję energię, również w postaci informacji (informacja to też forma energii) i przygotowuję klienta do przyjęcia energii w czasie kolejnych sesji,
  • ustalam wspólnie z klientem na rozwiązaniu, jakich problemów najbardziej mu zależy i na czym mam skupić swoje oddziaływanie energetyczne,
  • w zależności od rodzaju zidentyfikowanego problemu (lub problemów) określam, ile sesji będzie potrzebnych, aby zapewnić skuteczność terapii dla danej osoby, uzgadniamy cenę całej terapii. 

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że z reguły najlepsze rezultaty daje minimum pięć sesji.


Terapia ( mapowanie, przekaz uzdrawiającej energii pranicznej) dla psów i kotów.
Cena za pierwszą sesję:

  •  dla właścicieli mieszkających w Polsce   –   250 PLN
  •  dla właścicieli mieszkających poza granicami Polski –  100 EUR

Cena za kolejne sesje – jeśli będą potrzebne – uzgadniana indywidualnie.


Przed pierwszą rozmową, szczególnie jeśli ma się odbyć zdalnie, proszę o przesłanie mailem zdjęć osoby/ zwierzęcia i napisanie kilku zdań o problemie.
Te informacje pozwalają mi na przygotowanie się do rozmowy, która wówczas przebiega sprawniej.

W przypadku rezygnacji przez klienta z wykupionych sesji pieniądze nie są zwracane.


Z uwagi na osobisty i poufny charakter prowadzonych przeze mnie rozmów z klientami oświadczam, że nie nagrywam tych rozmów, a także nie wyrażam zgody na nagrywanie rozmów przez klientów.Sparkasse Hannover
DE15 2505 0180 0910 4353 32
BIC: SPKHDE2HXXX
Posiadacz Konta / Konto Inhaber/Account owner
Stanisław Andrzej Kowalczyk
Bonnhoeffer Str. 1
D-30823 Garbsen

 


PayPal - PLN

Wprowadź tytuł płatności i kwotę - waluta PLN

Validating payment information...
Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

PayPal - EURO

Wprowadź tytuł płatności i kwotę - waluta EURO

Validating payment information...
Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

PayPal - USD

Wprowadź tytuł płatności i kwotę - waluta USD

Validating payment information...
Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...


Kontakt:

 

 

Brak możliwości komentowania.